OM Foundation
749 Say Brook Rd, Unit# A101, Middletown, CT 06457
Phone :860-347-5878| Email: srishirdisaitempleofct@gmail.com

Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam Om Sairam

Pictures

EventDateURL
Shri Rama Navami Celebrations -   
Shri Rama Navami Celebrations -   
Saibaba Abhishekam & Archana  
Panchanga Sravanam / Special Poojas & Archana  
Ram parivar Abhishekam  
Vishnu Sahasranama chanting  
Seetharama Kalyana mahotsavam  
Maha Prasad  
Bhajans  
Lord Balamurugan Abhishekam and Archana  
Saibaba Abhishekam & Archana  
Special Pooja & Archana  
Hanuman Jayanthi-Hanuman Chalisa  
Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Rakshabandhanam, Kalasa Sthapana  
Saibaba Vishesha Abhishekam, Vishesha Archana   
Dhoop Arathi  
Sri Sai Sahasra namarchana  
Sri Sai Kumbabhishekam  
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Arathi and Mahaprasad  
Sai Sathya Vratham  
Samoohika varalakshmi vratham  
Upakarma / Avani Avittam on Shravana Pournami (Thread Changing ceremony)   
Vishnu Sahasranama Chanting  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Ganesh Abhishekham followed by Archana  
Ganesh Abhishekham and Ganesh Sahasranamarchana followed by Palki seva  
Mahaprasadam  
Ganesh Puja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana, Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Suktha Durga Homam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Saraswathi Puja by Kids and Kumari Puja  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Sai Sahasranamarchana (Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Sai & Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama Kumkarchana  
Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Dhoop Arathi  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Sai & Sri Durgabhishekam  
Meditation  
Kakad Arathi  
Sri Sai Satcharithra (Ekaham begins)  
Kalasa Sthapana Rudrabhishekham  
Madhyahna Arathi  
Mahaprasad Distribution  
Sri Sai Satcharithra Parayanam Continues  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Arathi  
Sri Sai Sahasranamarchana  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi after completion of Satcharithra Parayan  
Mahaprasad Distribution  
Dhoop Arathi  
Sai Satcharithra parayanam  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans / Satcharithra parayanam  
Akhanda Arathi  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyahna Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Sri Sai Pallaki Seva  
Bhajans  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Arathi  
Dhoop Arathi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiv Arathi (Nakshatra Arathi)  
Sai Palki Seva and Shej Arathi  
Ugadi/Gudi Padwa/Kannada/Konkini New Year's day Celebration  
Kakad Arathi  
Saibaba Abhishekham & Archana  
Madhyahna Arathi  
Dhoop Arathi  
Panchanga Shravanam, Special Pooja & Archana  
Shej Arathi  
Tamil New Year/ Vishu(Malayalam New Year) Celebrations  
Sai Baba Abhishekham & Archana  
Special Poojas & Archana  
Shri Ram Parivar Abhishekham  
Dhoop Aarti  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans  
Shej Aarti  
Kakad Aarti  
Shri Seeta Rama Kalyana Utsavam  
Maha prasadam  
Dhoop Aarti  
Bhajans  
Shej Aarti  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam (Ekaham begins)  
Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Rakshabandhanam, Kalasa Sthapana Pooja  
Saibaba Visesha Abhishekam, Visesha Archana followed by madhyahna Arathi and Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Sri Sai Sahasra Nama Archana, Sri Sai Kumbhabhishekam, Sri Sai Palki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satya Vratham followed by Madhyahna Aarthi and Mahaprasadam  
Samoohika Varalakshmi Vratham  
Upakarma / Avani Avittam / Thread changing ceremony  
Krishna Janmashtami - Vishnu Sahasranamam chanting  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Palki Seva  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekham followed by Archana   
Ganesh Abhishekham followed by Archana and Palki Seva  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekham followed by Archana   
Ganesh Archana followed by Palki Seva  
Ganesh Pooja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana, Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Dhoop Aarthi  
Sri Saraswathi puja by kids & kumari puja  
Sri Durga Abhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma Puja  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Sai Sahasranama archana (Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Pallaki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhana Lakshmi Pooja  
Lakshmi Archana followed by Lakshmi Arathi  
Dhana Lakshmi Pooja  
Lakshmi Archana followed by Lakshmi Arathi  
Meditation  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharitra (Ekaham begin)  
Kalasa Sthapana Poorvaka Rudra Abhishekam  
Madhyahna Aarthi  
Maha Prasad Distribution  
Shri Sai Satcharitra Parayan Continuation  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Aarthi  
Shri Sai Sahasranama Archana   
Shri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi after completion of Shri Sai Satcharitha Parayan  
Maha Prasad Distribution  
Dhoop Arathi  
Sai Satcharitra parayanam  
Carnatic music concert by Pranav Shankar  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans / Sai Satcharitra parayanam  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyahna Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Bhajans  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi  
Bhogi Pallu & Archana  
Shej Arathi  
Saibaba Abhishekam & Archana  
Shiva Abhishekam & Archana  
Shej Arathi  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiva Aarathi (Nakshatra Aarathi) and Archana Followed by Shri Sai Pallaki Seva and Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Panchanga Sravanam, Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Shri Ram Parivar Abhishekam  
Dhoop Aarthi  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Bhajans  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi  
Maha Prasad  
Bhajans  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Lord Balamurugan Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Sacharita Parayanam - Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Rakshabandanam, Kalasa Sthapana  
Vishesha Abhishekam  
Shri Sai Satya Vratam - Vishesha Archana, Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Sri Sri Sahasra Nama Archana, Sri Sai Kumbhabhishekam, Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Varalakshmi Vratam  
Shej Aarthi  
Upakarma/Avani Avittam on Sravana Pournami  
Dhoop Aarthi  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Sri Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Shej Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Special Archana followed by Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Madhyana Aarthi followed by Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam and Sri Ganesh Sahasranama Archana followed by Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Ganesh puja, Ankurarpana, Kalasa sthapana and Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma Puja  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Dhoop Arathi  
Sri Saraswathi puja by kids & Kumari puja  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Sai Sahasranama archana(Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Pallaki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhana Lakshmi Puja followed by Lakshmi Archana and Lakshmi Aarthi  
Meditation  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharitra ( Ekaham begin)  
Kalasa Sthapana Poorvaka Rudra Abhishekam  
Madhyana Aarthi  
Maha Prasad Distribution  
Shri Sai Satcharitra Parayan Continuation  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Aarthi  
Shri Sai Sahasranama Archana   
Shri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi after completion of Shri Sai Satcharitha Parayan  
Maha Prasad Distribution  
Sai Satcharithra Parayanam  
Vishnu Sahasranamam Chanting  
Bhajans / Satcharithra Parayanam  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyana Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Bhajans  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi  
Bhogi Pallu & Archana  
Shiva & Sai Baba Abhishekam & Archana  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiva Aarthi (Nakshatra Aarthi) and Archana  
Shej Aarthi  
Ugadi/Gudi Padwa/Kannada/Konkini New Year's day Celebration  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Panchanga Sravanam/Special Poojas & Archana  
Shri Rama Navami & Shri Sita Rama Kalyanam  
Kakad Aarthi  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi and Maha Prasad  
Panguni Uthiram Celebrations  
Lord Balamurugan Abhishekam and Archana  
Tamil New Year/Vishu(Malayaram New Year  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Special Poojas & Archana  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 1 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 2 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 3 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 4 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 5 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 6 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Guru Prarthana  
Ganapathi Pooja  
Punyahavachanam  
Rakshabandanam  
Kalasa Sthapana & Pooja  
Sai Baba Vishesha Abhishekam (Vishesha Archana and Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam)  
Dhoop Aarthi  
Sri Sai Sahasra Nama Archana  
Sri Sai Kumbhabhishekam  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 7 Sapthaham Begins 9:30 AM to 9:30 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam  
Bhajans Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam  
Bhajans  
Dhoop Aarthi  
Bhajans Followed by Shej Aarthi and Mahaprasadam  
Upakarma - Sri Ganapati puja, Punyavachanam, Upakarma Homam, Vedarambham  
Ganapati puja, Rakshabandhanam, Bhoomi Prarthana, Kalasa Sthapana  
Ashtothara Shata (108) Parthivveshwara Samoohika Rudrabhishekam  
Special Archana with Vibuthi, Harati, Mantrapushpam followed by Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Vishnu Sahasranama Parayanam  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam and Shri Ganesh Sahasranama Archana followed by pallaki seva  
Shej Aarthi  
Maha prasadam  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Shej Aarthi  
Maha prasadam  
Sankranthi Celebrations - Jan 13th and Jan 14th  
Shri Rama Navami- Shri Ram Parivar Abhishekham  
Shri Rama Navami- Dhoop Aarti  
Shri Rama Navami-Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Rama Navami-Bhajans  
Shri Rama Navami-Shej Aarti  
Shri Rama Navami -Kakad Aarti  
Shri Rama Navami-Bhajans  
Shri Rama Navami-Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam   
Maha Prasad  
Dhoop Aarthi  
Bhajans  
Shej Aarti  
SAMAVEDAM SHANMUKHA SARMA GARI SUNDARA KANDA PRAVACHANAM  
SAMAVEDAM SHANMUKHA SARMA GARI SUNDARA KANDA PRAVACHANAM  
2014 Guru Poornima Celebrations - Dhoop Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Sthapan  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shej Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Kakad Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shri Sai Satcharitha Parayan  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shri Sai Satya Vratam  
2014 Guru Poornima Celebrations - Bhajans  
2014 Guru Poornima Celebrations - Ganapathi Homam, Sri Sai Gayathri Homam, Purnahuthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Dhoop Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Archana, Kumbhabishekam, Pallaki Seva, and Satcharitha completes  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shej Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Mahaprasadam  
Sri Ganapathi Pooja  
Punyahavachanam followed by Rakshabandhanam and Devanandi  
Dhoop Arathi  
Bimbashudhi with Panchagavya and Adhivasamulu  
Shej Arathi followed by Mahaprasadam  
Kala Homam  
Pranaprathistapana followed by Kumbabhishekam, Rudrabhishekam, Trishati archana and Mantrapushpam  
Bhajans  
Sai Satcharitra Parayanam  
Vishnu Sahasranama chanting  
Continue Bhajans  
Continue Bhajans  
Akhanda Aarthi  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Bhajans  
Madhyahna Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Continue Bhajans  
Sai Paalki Seva  
Shej Aarthi  
New Year's Eve Celebration - Bhajans and Sai SatCharitra Parayanam at 11:00 PM12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Dhoop Aarthi 12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Bhajans 12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Bhajans /Sai SatCharitra Parayanam12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Akhanda Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Eve Celebration - Shej Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Eve Celebration - Kakad Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Rudrabhishek01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sai Archana 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Madhyana Aarthi 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sai Archana 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Vishnu Sahasranamam chanting 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Dhoop Aarthi 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Bhajans 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sri Sai Pallaki Seva 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Shej Aarthi01/01/2013 
Sankranti - Sai Baba Abhishekam & Archana01/14/2013 
Sankranti - Shiva Abhishekam & Archana01/14/2013 
Maha Shivratri - Kakad Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Rudrabhishekam03/09/2013 
Maha Shivratri - Trishati Archana03/09/2013 
Maha Shivratri - Madhyan Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Dhoop Aarthi03/09/2013 
Maha Shivratri - Ganapathi Pooja03/09/2013 
Maha Shivratri - Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam03/09/2013 
Maha Shivratri - Bhajans03/09/2013 
Maha Shivratri - Shiva Aarathi (Nakshatra Aarathi)03/09/2013 
Maha Shivratri - Archana03/09/2013 
Maha Shivratri - Shej Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Devotional Musical Concert by Kala Prasad03/09/2013 
Lalitha Sree Chakra Pooja-Kakad Aarthi 03/29/2013''
Lalitha Sree Chakra Abhishekam and Archana followed by Madhyana Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam- Dhoop Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sahasranama Homam and Archana followed by Shej Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam and Archana followed by Madhyana Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam- Dhoop Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sahasranama Homam and Archana followed by Shej Aarthi03/29/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Kakad Aarthi 04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Sai Baba Abhishekam & Archana04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Dhoop Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Panchanga Sravanam04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Shej Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Madhyana Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Kakad Aarthi 04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Sai Baba Abhishekam & Archana04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Dhoop Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Panchanga Sravanam04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Shej Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Sai Baba Abhishekam & Archana04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Dhoop Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Special Poojas & Archana 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Shej Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Dhoop Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Special Poojas & Archana 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Shej Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Kakad Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Sai Baba Abhishekam & Archana04/14/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - ShriRam Parivar Abhishekam 04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Dhoop Aarthi04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - ShriRam Parivar Abhishekam 04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Dhoop Aarthi04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Bhajans04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Shej Aarti04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Bhajans04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Shej Aarti04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Kakad Aarti04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Kakad Aarti04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations -Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations -Maha Prasad04/20/2013 
Guru Pournima -3-day Shri Sai Satcharita Parayanam begins…..07/20/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima - Guru Prarthana07/20/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Punyahavachanam07/20/2013 
Guru Pournima - Rakshabandanam07/20/2013 
Guru Pournima - Navagraha Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Kalasa Sthapana & Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Vishesha Pushpa Archana07/20/2013 
Guru Pournima -3-day Shri Sai Satcharita Parayanam begins…..07/20/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/20/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/21/2013 
Guru Pournima -Sai Baba Vishesha Abhishekam & Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Bhajans07/21/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Navagraha Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Guru Paduka Special Pooja07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Baba Special Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/21/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/21/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/21/2013 
Guru Pournima -Sai Baba Vishesha Abhishekam & Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Bhajans07/21/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Navagraha Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Baba Special Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/21/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/21/2013 
Guru Pournima - Musical Celebrations07/21/2013 
Guru Pournima07/22/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Ksheerabhishekam & Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/22/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Dhoop Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Gayathri Homam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Kumbhabhishekam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Sahasra Nama Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/22/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/22/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Ksheerabhishekam & Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/22/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Dhoop Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Gayathri Homam07/22/2013 
Guru Pournima -Purnaahuthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Kumbhabhishekam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Sahasra Nama Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/22/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/22/2013 
Samoohika Varalakshmi Vratam08/16/2013 
Upakarma/Avani Avittam on Sravana Pournami (Thread changing ceremony) at 7 AM08/20/2013 
Krishna Janmashtami - Vishnu Sahasranama at 6:30 PM08/27/2013 
Krishna Janmashtami - Krishna Abhishekam, Special Archana, Dahi Handi (Utti) and Palki Seva at 7 PM08/27/2013 
Ganesh Chaturthi - Ganesh Abishekam09/08/2013 
Ganesh Chaturthi - Special Archana and Bhajans at 2 PM09/08/2013 
Ganesh Chaturthi - Special Archana 4 PM09/08/2013 
Ganesh Chaturthi - Ganesh Sahasranama Archana at 5 PM09/08/2013 
Ganesh Chaturthi - Ganesh Abishekam followed by Archana and Pallaki Seva at 6:30 PM09/08/2013 
Ganesh puja -Ankurarpana- Kalasa sthapana & Sri Durga Abhishekam.10/05/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/05/2013 
Ganesh puja -Ankurarpana- Kalasa sthapana & Sri Durga Abhishekam.10/05/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/05/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/06/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/06/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/06/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/06/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/07/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/07/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/07/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/07/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam.10/08/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/08/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam.10/08/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/08/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/09/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/09/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/09/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/10/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/10/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/10/2013 
Vishnu Sahasranamam.10/10/2013 
Sri Saraswathi puja by kids and Kanyaka puja.10/10/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/11/2013 
Chandi Homam.10/11/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/11/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/12/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/12/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam Sri Sai Moolamantra homam and Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana10/13/2013 
Sri Sai Sahasranama archana ( Tulasi & Maredu ) 10/13/2013 
Vijaya Dasami Celebrations from October 5th (Saturday) to 13th (Sunday), 2013. 10/13/2013 
Diwali Celebrations - Shri Lakshmi Abishekam, Special Archana and Laskshmi Aarthi at 7 PM. 11/02/2013 
Diwali Celebrations - Special Archana will be performed all day11/02/2013 
Diwali Celebrations - Special Archana will be performed all day11/03/2013 
Skanda Shashti Soora Samharam Celebration - Lord Balamurugan Abhishekam and Archana at 7 PM11/08/2013 
4th Anniversary Celebrations11/24/2013 
New Year's Eve Celebration - Dhoop Aarthi at 6:30 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Bhajans at 7:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Shri Sai Satcharitha Parayan at 8:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Bhajans at 9:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Vishnu Sahasranamam chanting at 10:00 PM12/31/2013 
New Year's Eve Celebration - Akhanda Aarthi at 12:00 AM01/01/2014 
New Year's Eve Celebration - Shej Aarthi at 12:15 AM01/01/2014 
2014 New Year Celebrations - Kakad Aarthi at 8:30 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Rudrabhishekami at 10:00 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Sai Archana at 11:00 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Madhyana Aarthi at 12:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Sai Archana at 1:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Bhajans at 3:30 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Dhoop Aarthi at 6:30 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Bhajans at 7:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Shej Aarthi at 8:00 PM01/01/2014.
2013-04-1901/02/20142013-04-19
2013-04-1901/02/20142013-04-19
HANUMAN JAYANTHI05/23/2014 
Ganesh Pooja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana and Sri Durga abhishekam09/24/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/24/2014 
Sri Durga abhishekam09/25/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/25/2014 
Sri Durga abhishekam09/26/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/26/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/27/2014 
Sri Sai & Sri Durga abhishekam09/27/2014 
Sri Suktha Homam09/28/2014 
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama Kumkuma Pooja09/28/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/29/2014 
Sri Durga abhishekam09/29/2014 
Sri Durga abhishekam09/30/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/30/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana10/01/2014 
Sri Saraswathi Pooja by Kids and followed by Kumari pooja10/01/2014 
Sri Durga abhishekam10/01/2014 
Sri Sai & Sri Durga abhishekam10/02/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana10/02/2014 
Sri Sai Sahasranama archana (Tulasi & Maredu)10/03/2014 
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Arathi10/03/2014 
Maha prasadam10/03/2014 
Maha Shiva Rathri Celebrations02/17/2015 
Dhoop Aarthi04/04/2017 

Videos

EventDateURL
Shri Rama Navami Celebrations -   
Shri Rama Navami Celebrations -   
Saibaba Abhishekam & Archana  
Panchanga Sravanam / Special Poojas & Archana  
Ram parivar Abhishekam  
Vishnu Sahasranama chanting  
Seetharama Kalyana mahotsavam  
Maha Prasad  
Bhajans  
Lord Balamurugan Abhishekam and Archana  
Saibaba Abhishekam & Archana  
Special Pooja & Archana  
Hanuman Jayanthi-Hanuman Chalisa  
Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Rakshabandhanam, Kalasa Sthapana  
Saibaba Vishesha Abhishekam, Vishesha Archana   
Dhoop Arathi  
Sri Sai Sahasra namarchana  
Sri Sai Kumbabhishekam  
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Arathi and Mahaprasad  
Sai Sathya Vratham  
Samoohika varalakshmi vratham  
Upakarma / Avani Avittam on Shravana Pournami (Thread Changing ceremony)   
Vishnu Sahasranama Chanting  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Ganesh Abhishekham followed by Archana  
Ganesh Abhishekham and Ganesh Sahasranamarchana followed by Palki seva  
Mahaprasadam  
Ganesh Puja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana, Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Suktha Durga Homam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Saraswathi Puja by Kids and Kumari Puja  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Sri Sai Sahasranamarchana (Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Sai & Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama Kumkarchana  
Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana  
Dhoop Arathi  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Durgabhishekam  
Sri Sai & Sri Durgabhishekam  
Meditation  
Kakad Arathi  
Sri Sai Satcharithra (Ekaham begins)  
Kalasa Sthapana Rudrabhishekham  
Madhyahna Arathi  
Mahaprasad Distribution  
Sri Sai Satcharithra Parayanam Continues  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Arathi  
Sri Sai Sahasranamarchana  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi after completion of Satcharithra Parayan  
Mahaprasad Distribution  
Dhoop Arathi  
Sai Satcharithra parayanam  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans / Satcharithra parayanam  
Akhanda Arathi  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyahna Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Sri Sai Pallaki Seva  
Bhajans  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Arathi  
Dhoop Arathi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiv Arathi (Nakshatra Arathi)  
Sai Palki Seva and Shej Arathi  
Ugadi/Gudi Padwa/Kannada/Konkini New Year's day Celebration  
Kakad Arathi  
Saibaba Abhishekham & Archana  
Madhyahna Arathi  
Dhoop Arathi  
Panchanga Shravanam, Special Pooja & Archana  
Shej Arathi  
Tamil New Year/ Vishu(Malayalam New Year) Celebrations  
Sai Baba Abhishekham & Archana  
Special Poojas & Archana  
Shri Ram Parivar Abhishekham  
Dhoop Aarti  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans  
Shej Aarti  
Kakad Aarti  
Shri Seeta Rama Kalyana Utsavam  
Maha prasadam  
Dhoop Aarti  
Bhajans  
Shej Aarti  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam (Ekaham begins)  
Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Rakshabandhanam, Kalasa Sthapana Pooja  
Saibaba Visesha Abhishekam, Visesha Archana followed by madhyahna Arathi and Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Sri Sai Sahasra Nama Archana, Sri Sai Kumbhabhishekam, Sri Sai Palki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satya Vratham followed by Madhyahna Aarthi and Mahaprasadam  
Samoohika Varalakshmi Vratham  
Upakarma / Avani Avittam / Thread changing ceremony  
Krishna Janmashtami - Vishnu Sahasranamam chanting  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Palki Seva  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekham followed by Archana   
Ganesh Abhishekham followed by Archana and Palki Seva  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekham followed by Archana   
Ganesh Archana followed by Palki Seva  
Ganesh Pooja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana, Sri Durgabhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Dhoop Aarthi  
Sri Saraswathi puja by kids & kumari puja  
Sri Durga Abhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma Puja  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkumaarchana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Sai Sahasranama archana (Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Pallaki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhana Lakshmi Pooja  
Lakshmi Archana followed by Lakshmi Arathi  
Dhana Lakshmi Pooja  
Lakshmi Archana followed by Lakshmi Arathi  
Meditation  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharitra (Ekaham begin)  
Kalasa Sthapana Poorvaka Rudra Abhishekam  
Madhyahna Aarthi  
Maha Prasad Distribution  
Shri Sai Satcharitra Parayan Continuation  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Aarthi  
Shri Sai Sahasranama Archana   
Shri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi after completion of Shri Sai Satcharitha Parayan  
Maha Prasad Distribution  
Dhoop Arathi  
Sai Satcharitra parayanam  
Carnatic music concert by Pranav Shankar  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Bhajans / Sai Satcharitra parayanam  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyahna Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Bhajans  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi  
Bhogi Pallu & Archana  
Shej Arathi  
Saibaba Abhishekam & Archana  
Shiva Abhishekam & Archana  
Shej Arathi  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiva Aarathi (Nakshatra Aarathi) and Archana Followed by Shri Sai Pallaki Seva and Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Panchanga Sravanam, Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Shri Ram Parivar Abhishekam  
Dhoop Aarthi  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Bhajans  
Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi  
Maha Prasad  
Bhajans  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Lord Balamurugan Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Special Poojas & Archana  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Sacharita Parayanam - Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Rakshabandanam, Kalasa Sthapana  
Vishesha Abhishekam  
Shri Sai Satya Vratam - Vishesha Archana, Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Sri Sri Sahasra Nama Archana, Sri Sai Kumbhabhishekam, Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Varalakshmi Vratam  
Shej Aarthi  
Upakarma/Avani Avittam on Sravana Pournami  
Dhoop Aarthi  
Vishnu Sahasranama Chanting  
Sri Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Shej Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Special Archana followed by Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Madhyana Aarthi followed by Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam and Sri Ganesh Sahasranama Archana followed by Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Ganesh puja, Ankurarpana, Kalasa sthapana and Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma Puja  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Dhoop Arathi  
Sri Saraswathi puja by kids & Kumari puja  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Durga Abhishekam  
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana  
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam  
Sri Sai Sahasranama archana(Tulasi & Maredu)  
Sri Sai Pallaki Seva followed by Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Dhana Lakshmi Puja followed by Lakshmi Archana and Lakshmi Aarthi  
Meditation  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharitra ( Ekaham begin)  
Kalasa Sthapana Poorvaka Rudra Abhishekam  
Madhyana Aarthi  
Maha Prasad Distribution  
Shri Sai Satcharitra Parayan Continuation  
Bhajans  
Vishnu Sahasranama Parayan  
Dhoop Aarthi  
Shri Sai Sahasranama Archana   
Shri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi after completion of Shri Sai Satcharitha Parayan  
Maha Prasad Distribution  
Sai Satcharithra Parayanam  
Vishnu Sahasranamam Chanting  
Bhajans / Satcharithra Parayanam  
Shej Arathi  
Kakad Arathi  
Rudrabhishekam  
Sai Archana  
Madhyana Arathi  
Sai Archana  
Bhajans  
Dhoop Arathi  
Bhajans  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Arathi  
Bhogi Pallu & Archana  
Shiva & Sai Baba Abhishekam & Archana  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Trishati Archana  
Madhyan Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganapathi Pooja  
Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam  
Shiva Aarthi (Nakshatra Aarthi) and Archana  
Shej Aarthi  
Ugadi/Gudi Padwa/Kannada/Konkini New Year's day Celebration  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Panchanga Sravanam/Special Poojas & Archana  
Shri Rama Navami & Shri Sita Rama Kalyanam  
Kakad Aarthi  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi and Maha Prasad  
Panguni Uthiram Celebrations  
Lord Balamurugan Abhishekam and Archana  
Tamil New Year/Vishu(Malayaram New Year  
Sai Baba Abhishekam & Archana  
Special Poojas & Archana  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 1 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 2 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 3 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 4 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 5 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam   
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 6 Sapthaham Begins 9 AM to 9 PM)  
Guru Prarthana  
Ganapathi Pooja  
Punyahavachanam  
Rakshabandanam  
Kalasa Sthapana & Pooja  
Sai Baba Vishesha Abhishekam (Vishesha Archana and Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam)  
Dhoop Aarthi  
Sri Sai Sahasra Nama Archana  
Sri Sai Kumbhabhishekam  
Sri Sai Pallaki Seva  
Shej Aarthi  
Mahaprasadam  
Kakad Aarthi  
Shri Sai Satcharita Parayanam ( Day 7 Sapthaham Begins 9:30 AM to 9:30 PM)  
Siva and Sai Baba Abhishekam  
Bhajans Followed by Madhyana Aarthi and Mahaprasadam  
Bhajans  
Dhoop Aarthi  
Bhajans Followed by Shej Aarthi and Mahaprasadam  
Upakarma - Sri Ganapati puja, Punyavachanam, Upakarma Homam, Vedarambham  
Ganapati puja, Rakshabandhanam, Bhoomi Prarthana, Kalasa Sthapana  
Ashtothara Shata (108) Parthivveshwara Samoohika Rudrabhishekam  
Special Archana with Vibuthi, Harati, Mantrapushpam followed by Mahaprasadam  
Dhoop Aarthi  
Vishnu Sahasranama Parayanam  
Krishna Abhishekam, Special Archana  
Dahi Handi (Utti)  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Madhyana Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam and Shri Ganesh Sahasranama Archana followed by pallaki seva  
Shej Aarthi  
Maha prasadam  
Dhoop Aarthi  
Ganesh Abhishekam followed by Archana  
Shej Aarthi  
Maha prasadam  
Sankranthi Celebrations - Jan 13th and Jan 14th  
Shri Rama Navami- Shri Ram Parivar Abhishekham  
Shri Rama Navami- Dhoop Aarti  
Shri Rama Navami-Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Rama Navami-Bhajans  
Shri Rama Navami-Shej Aarti  
Shri Rama Navami -Kakad Aarti  
Shri Rama Navami-Bhajans  
Shri Rama Navami-Shri Vishnu Sahasranama Chanting  
Shri Sita Rama Kalyana Utsavam   
Maha Prasad  
Dhoop Aarthi  
Bhajans  
Shej Aarti  
SAMAVEDAM SHANMUKHA SARMA GARI SUNDARA KANDA PRAVACHANAM  
SAMAVEDAM SHANMUKHA SARMA GARI SUNDARA KANDA PRAVACHANAM  
2014 Guru Poornima Celebrations - Dhoop Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Guru Prarthana, Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Sthapan  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shej Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Kakad Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shri Sai Satcharitha Parayan  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shri Sai Satya Vratam  
2014 Guru Poornima Celebrations - Bhajans  
2014 Guru Poornima Celebrations - Ganapathi Homam, Sri Sai Gayathri Homam, Purnahuthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Dhoop Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Archana, Kumbhabishekam, Pallaki Seva, and Satcharitha completes  
2014 Guru Poornima Celebrations - Shej Aarthi  
2014 Guru Poornima Celebrations - Mahaprasadam  
Sri Ganapathi Pooja  
Punyahavachanam followed by Rakshabandhanam and Devanandi  
Dhoop Arathi  
Bimbashudhi with Panchagavya and Adhivasamulu  
Shej Arathi followed by Mahaprasadam  
Kala Homam  
Pranaprathistapana followed by Kumbabhishekam, Rudrabhishekam, Trishati archana and Mantrapushpam  
Bhajans  
Sai Satcharitra Parayanam  
Vishnu Sahasranama chanting  
Continue Bhajans  
Continue Bhajans  
Akhanda Aarthi  
Shej Aarthi  
Kakad Aarthi  
Rudrabhishekam  
Bhajans  
Madhyahna Aarthi  
Dhoop Aarthi  
Continue Bhajans  
Sai Paalki Seva  
Shej Aarthi  
New Year's Eve Celebration - Bhajans and Sai SatCharitra Parayanam at 11:00 PM12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Dhoop Aarthi 12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Bhajans 12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Bhajans /Sai SatCharitra Parayanam12/31/2012 
New Year'' s Eve Celebration - Akhanda Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Eve Celebration - Shej Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Eve Celebration - Kakad Aarthi01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Rudrabhishek01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sai Archana 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Madhyana Aarthi 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sai Archana 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Vishnu Sahasranamam chanting 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Dhoop Aarthi 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Bhajans 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Sri Sai Pallaki Seva 01/01/2013 
New Year'' s Celebration - Shej Aarthi01/01/2013 
Sankranti - Sai Baba Abhishekam & Archana01/14/2013 
Sankranti - Shiva Abhishekam & Archana01/14/2013 
Maha Shivratri - Kakad Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Rudrabhishekam03/09/2013 
Maha Shivratri - Trishati Archana03/09/2013 
Maha Shivratri - Madhyan Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Dhoop Aarthi03/09/2013 
Maha Shivratri - Ganapathi Pooja03/09/2013 
Maha Shivratri - Laghunyasa Poorvaka Rudrabhishekam03/09/2013 
Maha Shivratri - Bhajans03/09/2013 
Maha Shivratri - Shiva Aarathi (Nakshatra Aarathi)03/09/2013 
Maha Shivratri - Archana03/09/2013 
Maha Shivratri - Shej Aarathi03/09/2013 
Maha Shivratri - Devotional Musical Concert by Kala Prasad03/09/2013 
Lalitha Sree Chakra Pooja-Kakad Aarthi 03/29/2013''
Lalitha Sree Chakra Abhishekam and Archana followed by Madhyana Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam- Dhoop Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sahasranama Homam and Archana followed by Shej Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam and Archana followed by Madhyana Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sree Chakra Abhishekam- Dhoop Aarthi03/29/2013 
Lalitha Sahasranama Homam and Archana followed by Shej Aarthi03/29/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Kakad Aarthi 04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Sai Baba Abhishekam & Archana04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Dhoop Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Panchanga Sravanam04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Shej Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Madhyana Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Kakad Aarthi 04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Sai Baba Abhishekam & Archana04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Madhyana Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Dhoop Aarthi04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Panchanga Sravanam04/10/2013 
Ugadi / Gudi Padwa Celebration - Shej Aarthi04/10/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Sai Baba Abhishekam & Archana04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Dhoop Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Special Poojas & Archana 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Shej Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Dhoop Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Special Poojas & Archana 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations - Shej Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Kakad Aarthi 04/14/2013 
Tamil New year / Vishu ( Malayalam New year ) Celebrations- Sai Baba Abhishekam & Archana04/14/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - ShriRam Parivar Abhishekam 04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Dhoop Aarthi04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - ShriRam Parivar Abhishekam 04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Dhoop Aarthi04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Bhajans04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Shej Aarti04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Bhajans04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Shej Aarti04/19/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Kakad Aarti04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations - Kakad Aarti04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations -Sita Rama Kalyana Utsavam followed by Madhyana Aarthi04/20/2013 
Shri Rama Navami Celebrations -Maha Prasad04/20/2013 
Guru Pournima -3-day Shri Sai Satcharita Parayanam begins…..07/20/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima - Guru Prarthana07/20/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Punyahavachanam07/20/2013 
Guru Pournima - Rakshabandanam07/20/2013 
Guru Pournima - Navagraha Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Kalasa Sthapana & Pooja07/20/2013 
Guru Pournima - Vishesha Pushpa Archana07/20/2013 
Guru Pournima -3-day Shri Sai Satcharita Parayanam begins…..07/20/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/20/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/20/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/21/2013 
Guru Pournima -Sai Baba Vishesha Abhishekam & Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Bhajans07/21/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Navagraha Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Guru Paduka Special Pooja07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Baba Special Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/21/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/21/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/21/2013 
Guru Pournima -Sai Baba Vishesha Abhishekam & Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Bhajans07/21/2013 
Guru Pournima - Dhoop Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima - Ganapathi Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Navagraha Homam07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Baba Special Archana07/21/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/21/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/21/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/21/2013 
Guru Pournima - Musical Celebrations07/21/2013 
Guru Pournima07/22/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Ksheerabhishekam & Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/22/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Dhoop Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Gayathri Homam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Kumbhabhishekam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Sahasra Nama Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/22/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/22/2013 
Guru Pournima -Kakad Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Ksheerabhishekam & Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Shri Sai Satcharita Parayanam continues all day07/22/2013 
Guru Pournima -Madhyana Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Dhoop Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Gayathri Homam07/22/2013 
Guru Pournima -Purnaahuthi07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Kumbhabhishekam07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Sahasra Nama Archana07/22/2013 
Guru Pournima -Sri Sai Pallaki Seva07/22/2013 
Guru Pournima -Shej Aarthi07/22/2013 
Guru Pournima -Mahaprasadam07/22/2013 
Samoohika Varalakshmi Vratam08/16/2013
Upakarma/Avani Avittam on Sravana Pournami (Thread changing ceremony) at 7 AM08/20/2013
Krishna Janmashtami - Vishnu Sahasranama at 6:30 PM08/27/2013
Krishna Janmashtami - Krishna Abhishekam, Special Archana, Dahi Handi (Utti) and Palki Seva at 7 PM08/27/2013
Ganesh Chaturthi - Ganesh Abishekam09/08/2013
Ganesh Chaturthi - Special Archana and Bhajans at 2 PM09/08/2013
Ganesh Chaturthi - Special Archana 4 PM09/08/2013
Ganesh Chaturthi - Ganesh Sahasranama Archana at 5 PM09/08/2013
Ganesh Chaturthi - Ganesh Abishekam followed by Archana and Pallaki Seva at 6:30 PM09/08/2013
Ganesh puja -Ankurarpana- Kalasa sthapana & Sri Durga Abhishekam.10/05/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/05/2013 
Ganesh puja -Ankurarpana- Kalasa sthapana & Sri Durga Abhishekam.10/05/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/05/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/06/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/06/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/06/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/06/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/07/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/07/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/07/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/07/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam.10/08/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/08/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam.10/08/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/08/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/09/2013 
Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/09/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/09/2013 
Sri Durga Abhishekam and Sri Suktha Homam.10/10/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/10/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/10/2013 
Vishnu Sahasranamam.10/10/2013 
Sri Saraswathi puja by kids and Kanyaka puja.10/10/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/11/2013 
Chandi Homam.10/11/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/11/2013 
Sri Durga Abhishekam.10/12/2013 
Samuhika Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana.10/12/2013 
Sri Sai & Sri Durga Abhishekam Sri Sai Moolamantra homam and Sri Lalitha Sahasranama kumkuma archana10/13/2013 
Sri Sai Sahasranama archana ( Tulasi & Maredu ) 10/13/2013 
Vijaya Dasami Celebrations from October 5th (Saturday) to 13th (Sunday), 2013. 10/13/2013
Diwali Celebrations - Shri Lakshmi Abishekam, Special Archana and Laskshmi Aarthi at 7 PM. 11/02/2013
Diwali Celebrations - Special Archana will be performed all day11/02/2013
Diwali Celebrations - Special Archana will be performed all day11/03/2013
Skanda Shashti Soora Samharam Celebration - Lord Balamurugan Abhishekam and Archana at 7 PM11/08/2013
4th Anniversary Celebrations11/24/2013
New Year's Eve Celebration - Dhoop Aarthi at 6:30 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Bhajans at 7:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Shri Sai Satcharitha Parayan at 8:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Bhajans at 9:00 PM12/31/2013
New Year's Eve Celebration - Vishnu Sahasranamam chanting at 10:00 PM12/31/2013 
New Year's Eve Celebration - Akhanda Aarthi at 12:00 AM01/01/2014 
New Year's Eve Celebration - Shej Aarthi at 12:15 AM01/01/2014 
2014 New Year Celebrations - Kakad Aarthi at 8:30 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Rudrabhishekami at 10:00 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Sai Archana at 11:00 AM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Madhyana Aarthi at 12:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Sai Archana at 1:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Bhajans at 3:30 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Dhoop Aarthi at 6:30 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Bhajans at 7:00 PM01/01/2014.
2014 New Year Celebrations - Shej Aarthi at 8:00 PM01/01/2014.
2013-04-1901/02/2014 
2013-04-1901/02/2014 
HANUMAN JAYANTHI05/23/2014 
Ganesh Pooja, Ankurarpana, Kalasa Sthapana and Sri Durga abhishekam09/24/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/24/2014 
Sri Durga abhishekam09/25/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/25/2014 
Sri Durga abhishekam09/26/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/26/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/27/2014 
Sri Sai & Sri Durga abhishekam09/27/2014 
Sri Suktha Homam09/28/2014 
Samoohika Sri Lalitha Sahasranama Kumkuma Pooja09/28/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/29/2014 
Sri Durga abhishekam09/29/2014 
Sri Durga abhishekam09/30/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana09/30/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana10/01/2014 
Sri Saraswathi Pooja by Kids and followed by Kumari pooja10/01/2014 
Sri Durga abhishekam10/01/2014 
Sri Sai & Sri Durga abhishekam10/02/2014 
Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana10/02/2014 
Sri Sai Sahasranama archana (Tulasi & Maredu)10/03/2014 
Sri Sai Palki Seva followed by Shej Arathi10/03/2014 
Maha prasadam10/03/2014 
Maha Shiva Rathri Celebrations02/17/2015 
Dhoop Aarthi04/04/2017 
 
Home
Our Mission
About Sai
About New Temple
Services
Temple Hours
Events
Donate Now
Priest Details
Gallery
Devotee Registration
Downloads
ContactUs/Directions
Community Events
Temple Address:749 Say Brook Rd, Unit# A101, Middletown, CT 06457 | Phone :860-347-5878 | Email: srishirdisaitempleofct@gmail.com
Copyright 2008 - 2013 OM Foundation.